MANAGEMENT CONSULTING

Naší specializací je zejména pomoc při hledání optimálních modelů řízení rostoucích malých a středních soukromých firem včetně asistence při sestavení střednědobých strategií. Můžeme pomoci rovněž s procesem řízení změny a profesionálním vyhledáním vhodných členů týmu k dosažení stanoveného cíle.

Z našich dosavadních zkušeností je patrné, že pro rostoucí firmu a její management bývá někdy složité zvládat současně veškeré obchodní aktivity a hledat nový optimální model řízení, který pomůže dále akcelerovat růst a zachovat tak stávající či získat nové konkurenční výhody na trhu.

V takovém případě nabízíme zejména :

  • Pomoc při zpracování aktualizované strategie firmy, ze které je možné následně stanovit konkrétní cíle rozložené v čase
  • Zpracování návrhu postupu na řízení procesu změny, kterou tyto situace většinou vyžadují a zasahují do všech oblastí činnosti firmy včetně nastavených modelů řízení, procesů, využívaných technologií, finančního řízení a personalistiky
  • Osobní podporu při řízení změn

Cena těchto aktivit je vždy individuální a odvozena ze zvoleného způsobu podpory. Samozřejmostí je pro nás i varianta našeho hmotného zainteresování na dosaženém měřitelném výsledku změn.