PROFIL SPOLEČNOSTI

Na trhu v České republice působíme již od roku 1996. Jsme česká rodinná firma, která se věnuje on-line obchodu, poradenství při řízení firem, zprostředkování finančních služeb a pronájmu vlastních nemovitostí k rekreačním účelům.

On-line obchodování
Read More
Poradenství při řízení firem
Read More
Rekreace
Read More

Naše vize:

Využitím moderních i tradičních forem komunikace nabízet klientům komplexní řešení ve vybraných oblastech.

Při komunikaci s Vámi je pro nás důležitá oboustranná otevřenost a férovost, a zejména společné hledání optimálního řešení Vaší klientské potřeby. Sami si zvolíte formu komunikace. Členové našeho týmu mají dlouhodobé zkušenosti v nabízených oblastech činnosti a jsou motivováni k budování dlouhodobého pozitivního vztahu s klienty i obchodními partnery.

Co je pro nás důležité – naše klíčové hodnoty

  • ZDRAVÝ ROZUM ( HORSE SENCE) – používáme zdravý selský rozum při rozhodování
  • DŮVĚRA ( TRUST) – jeden se může spolehnout na druhého
  • OCHOTA ( COMPLIANCE) – hledáme vždy řešení a nikoli důvody proč to nejde
  • KOMUNIKACE ( COMMUNICATIONS) – komunikujeme se všemi bez ohledu na sympatie
  • TÝMOVOST ( TEAMWORK) – spolupracujeme s ostatními ve firmě i mimo ni
  • POKORA ( MEEKNESS) – vážíme si ostatních a jejich práce